LEDARE: SKANDAL ATT DOMARNA INTE FöRSöKTE FöRSTå

Den verkliga skandalen i snippadomen är inte att några ”mossiga män” inte kan kvinnors anatomi. Den verkliga skandalen är i stället att rätten inte försökte förstå vad flickan faktiskt menade, utan istället slog i ett lexikon. Det skriver Lisa Magnusson i en ledare för Dagens Nyheter. Hon menar att barnperspektivet kräver att man visar lyhördhet gentemot barn som har svårt att göra sig hörda. ”Och det fortsätter vuxenvärlden att svika”, konstaterar hon.

Oisín Cantwell är i sin kolumn i Aftonbladet inne på ett liknande spår. Han skriver att att Riksåklagarens viktigaste argument för en prövning sannolikt är det om rättens skyldighet att klargöra ord eller begrepp.

”Domarna i hovrätten sa under förhandlingen inte ett pip om att de tyckte det var oklart vad flickan menade”, skriver han. Cantwell tror att Högsta domstolen kan komma att ta upp fallet.

Relaterade länkar:

Lisa Magnusson: Debatten om snippadomen missar den riktiga skandalen (Dagens Nyheter)

Oisín Cantwell: HD kan mycket väl ta upp Snippamålet (Aftonbladet)

Mannen friades för att rätten ansåg att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa (www.aklagare.se)

Läs mer om Kritiserade ”snippadomen” på Omni

2023-03-20T14:38:44Z dg43tfdfdgfd