EINSTEINS ANTECKNINGAR SåLDA FöR 117 MILJONER

© AP/TT Albert Einstein, här på bilden i arbete i en stuga utanför Berlin 1931. Albert Einsteins handskrivna anteckningar från arbetet med den allmänna relativitetsteorin har sålts på auktion i Paris.Dokumentet klubbades för 117 miljoner kronor – omkring fyra gånger så mycket som det värderades till. Dokumentet förväntades inbringa mellan 23 och 34 miljoner kronor, enligt ...

Source: